Konserwacja okien przed okresem zimowym

Wraz z okresem jesiennym przychodzi pora na spojrzenie na nasze okna pod kątem przygotowań do zimy. Jak wiadomo, ich szczelność i odpowiednia regulacja przysporzyć mogą wymiernych oszczędności na ogrzewaniu mieszkania. Zakup okien stanowi niemały wydatek, dlatego też warto zabiegać, by przetrwały one w idealnym stanie przez wiele lat. Z uwagi…

Czy można wyciąć kawałek uszczelki w oknie?

Jeżeli okno jest zbyt szczelne i okno się „poci” można wyciąć kawałek uszczelki, żeby zwiększyć wymianę powietrza. Jednak zrobić to należy pod okiem specjalisty, który wie, jak postępować w takich przypadkach. Jeżeli zostanie wykonane prawidłowo, nie będzie to skutkować utratą gwarancji na okno.

Ogranicznik rozwieralności

Można go stosować szczególnie do drzwi balkonowych, jeśli nie chcemy, by skrzydło i klamka opierały się o ścianę. Dostępne są dwa rodzaje hamulców: cierne i sterowane klamką. Pierwszy pozwala skrzydłu otworzyć się np. do 90°, drugi daje możliwość otwarcia skrzydła w określonym położeniu i zablokowania go, by ani więcej się…

Okna dźwiękoszczelne

Dźwiękochłonność okien uzyskuje się poprzez zastosowanie pakietu szybowego o różnej grubości szyb i wypełnieniu ciężkim gazem, np. sześciofluorkiem siarki. W celu eliminacji hałasu stosuje się też profile PVC o innej, grubszej konstrukcji (więcej komór) oraz odpowiednie uszczelki zgrzewalne.

Montować okno na kotwy czy dyble?

W tym temacie nie ma jednoznacznej rady i nie obowiązują żadne normy dotyczące stolarki otworowej. Wybór zawsze będzie zależał od gabarytów okna, rodzaju muru, jego nośności itp. Uogólniając, mocowanie na dyble jest pewniejsze, jednak nie zawsze możliwe, np. w przypadku ściany trójwarstwowej.

Kondensacja pary wodnej. Jak jej zapobiegać?

Kondensacja pary wodnej na powierzchniach przeziernych ma wiele źródeł, dlatego tak trudno jest ją całkowicie wyeliminować. Polskie przepisy budowlane wprowadzają zabezpieczenia w celu eliminacji tego zjawiska jedynie w przypadku zastosowania klimatyzacji utrzymującej stały poziom wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Szkło charakteryzuje się małą bezwzględnością cieplną i relatywnie szybko reaguje na…

Jak powstają okna?

Zamówienie trafia do obróbki w programie komputerowym, który ustala listę potrzebnych profili i elementów oraz wylicza ich długości. Następnie wydruk, nazywamy go kartą technologiczną, przekazywany jest do bezpośredniego wykonania na hali produkcyjnej. Pracownik obsługujący piłę do cięcia profili PVC tnie główne elementy okna – ościeżnicy, skrzydeł, słupków i innych profili…

Jak konserwować uszczelkę?

Można użyć tych samych środków, które stosuje się w przypadku uszczelek samochodowych. Można też posłużyć się wazeliną białą. Na konserwację uszczelek należy zwrócić uwagę szczególnie na jesieni – zapobiegnie to przymarzaniu i uszkodzeniu uszczelki w okresie zimowym.

Jak poprawić szczelność okna?

Poprzez regulację na okuciach skrzydeł i ościeżnicy. Rygle są osadzone na mimośrodach i obracając je możemy zwiększyć lub zmniejszyć doleganie skrzydeł do ościeżnicy. W razie problemów prosimy zgłosić się po pomoc do fachowca lub w punkcie sprzedaży okien.

Na jaki okres ocenia się trwałość okien PVC?

Okna PVC mają trwałość ok. 50 lat. Przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji także okucia przez długi czas zachowują swoją funkcjonalność. Które okna PVC są bardziej trwałe – białe czy kolorowe? Inny kształt profili kolorowych, zastosowane dodatkowe wzmocnienia oraz odpowietrzenia sprawiają, że mają one trwałość porównywalną do okien białych.

Jak usunąć grzyb ze ścian?

Najlepiej jest użyć jednego ze środków wyspecjalizowanych do tego zadania jak: Atlas Mykos, Tytan – Środek Grzybobójczy, Izohan Grzybostop lub też Ceresit CT99, są też inne środki dostępne na rynku. Następnie należy zadbać o wyeliminowanie przyczyn powstawania grzyba – zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia poprzez np. montaż nawiewników i udrożnienie…

Kiedy usunąć taśmę malarską i taśmę zabezpieczającą z okna?

Najlepiej jest to uczynić zaraz po montażu okna w ścianie i ostatnich obróbkach. Najpóźniej jednak po 3 miesiącach. W przeciwnym wypadku usuwać je będzie trzeba mechanicznie prawdopodobnie częściowo uszkadzając profil okna. Pozostawienie ich dłużej spowoduje „zapieczenie” i nie przyczyni się do zwiększenia trwałości.

Jakie środki używać do czyszczenia okien PVC?

Do mycia szyb wystarczające są odpowiednie środki (np. na bazie alkoholu) ogólnie dostępne w sklepach przemysłowych. Czyszczenie ram natomiast wymaga większej uwagi, szczególnie w przypadku okien laminowanych. Można do tego użyć delikatnych płynów myjących i miękkich szmatek. Jednak, gdy to nie pomaga, bo na przykład okno zabrudzone jest farbą, można…

Czy wymiana szyb w oknach jest opłacalna?

Wymiana szyby o przenikalności cieplnej np. 2,8 na szybę o niższym współczynniku przyczynia się do oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń w okresie zimowym oraz wpływa na ogólny komfort użytkowania. Szyba tzw. „ciepła” (taka, która ma dodatkowo napyloną warstwę odbijającą energię słoneczną) charakteryzuje się większą izolacją termiczną i przyczynia się do skutecznego…

Dlaczego zaparowały szyby od wewnątrz?

Prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia pakietu szybowego – w miejsce argonu (gazu szlachetnego wypełniającego przestrzeń międzyszybową) zostało wprowadzone powietrze atmosferyczne wraz z parą wodną. Niestety w tej sytuacji konieczna jest wymiana całego pakietu szybowego.

Dlaczego profile są wzmacniane?

Tworzywo PVC ma tendencję do odkształcania się pod wpływem temperatury. Nasłonecznienie w znaczącym stopniu wpływa na podwyższenie się temperatury profilu, szczególnie tych laminowanych. W celu radykalnego zmniejszenia efektu „pracowania” okna profil wzmacnia się kształtownikami stalowymi, które są na stałe z nim połączone za pomocą wkrętów. Taka konstrukcja zapewnia stabilność okna…

Wymiana powietrza

Współczynnik infiltracji to ilość wymienianego powietrza z pomieszczeniem, jaka przedostaje się do niego w danym czasie. Aprobata Techniczna producenta określa jego wysokość.

Co to jest mikrouchył/mikrowentylacja?

Jest to funkcja okien rozwierno-uchylnych pozwalająca na rozszczelnienie okna i dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Cyrkulacja powietrza zależna jest od wielkości okna i systemu zastosowanych okud, poza tym ważne jest zapewnienie drożności systemów wentylacji w pomieszczeniu i budynku, by mikrowentylacja spełniała swoje zadanie. Ze względu na swój ograniczony charakter nie…
Wybierz język