Co to jest mikrouchył/mikrowentylacja?

Co to jest mikrouchył/mikrowentylacja?

Jest to funkcja okien rozwierno-uchylnych pozwalająca na rozszczelnienie okna i dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Cyrkulacja powietrza zależna jest od wielkości okna i systemu zastosowanych okud, poza tym ważne jest zapewnienie drożności systemów wentylacji w pomieszczeniu i budynku, by mikrowentylacja spełniała swoje zadanie. Ze względu na swój ograniczony charakter nie może ona zastąpid regularnego wietrzenia pomieszczeo, szczególnie gdy jest ono zamieszkane przez większą liczbę osób lub gdy narażone jest na większy niż zazwyczaj wzrost wilgotności, np. przy gotowaniu. Funkcja mikrowentylacji działa przy ustawieniu klamki pod kątem 450 w górę (pomiędzy rozwarciem, a uchyłem).

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma możliwości montażu mikrowentylacji w oknie?
Najlepszym rozwiązaniem jest montaż nawiewnika np. firmy Aereco.

Wybierz język