Dlaczego profile są wzmacniane?

Dlaczego profile są wzmacniane?

Tworzywo PVC ma tendencję do odkształcania się pod wpływem temperatury. Nasłonecznienie w znaczącym stopniu wpływa na podwyższenie się temperatury profilu, szczególnie tych laminowanych. W celu radykalnego zmniejszenia efektu „pracowania” okna profil wzmacnia się kształtownikami stalowymi, które są na stałe z nim połączone za pomocą wkrętów. Taka konstrukcja zapewnia stabilność okna i daje lepsze mocowanie zawiasom.

Wybierz język