Dlaczego zaparowały szyby od wewnątrz?

Dlaczego zaparowały szyby od wewnątrz?

Prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia pakietu szybowego – w miejsce argonu (gazu szlachetnego wypełniającego przestrzeń międzyszybową) zostało wprowadzone powietrze atmosferyczne wraz z parą wodną. Niestety w tej sytuacji konieczna jest wymiana całego pakietu szybowego.

Wybierz język