Jak konserwować uszczelkę?

Jak konserwować uszczelkę?

Można użyć tych samych środków, które stosuje się w przypadku uszczelek samochodowych. Można też posłużyć się wazeliną białą. Na konserwację uszczelek należy zwrócić uwagę szczególnie na jesieni – zapobiegnie to przymarzaniu i uszkodzeniu uszczelki w okresie zimowym.

Wybierz język