Jak powstają okna?

Jak powstają okna?

Zamówienie trafia do obróbki w programie komputerowym, który ustala listę potrzebnych profili i elementów oraz wylicza ich długości. Następnie wydruk, nazywamy go kartą technologiczną, przekazywany jest do bezpośredniego wykonania na hali produkcyjnej. Pracownik obsługujący piłę do cięcia profili PVC tnie główne elementy okna – ościeżnicy, skrzydeł, słupków i innych profili dodatkowych, np. poszerzenia – o zadanej długości w karcie technologicznej. Wymiary elementów zgrzewanych są o 6 milimetrów dłuższe od wymiarów gotowego wyrobu. Następnie posegregowane elementy trafiają na stanowiska, gdzie frezowane są odwodnienia, otwory pod klamkę, odpowietrzenia, zakończenia słupków itp. Po etapie frezowania elementy PVC łączone są wkrętami z metalowymi kształtownikami wzmocnień. Wzmocnienia nadają profilowi stabilności i redukują efekt odkształcania ich pod wpływem temperatury i nasłonecznienia, zapewniają też stabilne oparcie dla zawiasów i okuć. W tym momencie gotowe są do zgrzewania. Brzegi elementów rozgrzewane są w temperaturze ok. 2400C, a następnie łączone. Powstaje wypływka (po 3 mm dla każdej strony), którą należy usunąć. Większością prac w tym zakresie zajmuje się automatyczna frezarka do naroży, jednak są sytuacje, kiedy wypływkę trzeba usunąć ręcznie, gdyż znajduje się w trudno dostępnych miejscach dla maszyny. Profile laminowane dodatkowo maluje się w miejscach po zgrzaniu. Następnie wstawiane są słupki i listwa przyparapetowa do ościeżnic. Tak przygotowane ramy i skrzydła wierci się pod zawiasy i okuwa na oddzielnym stanowisku. Po czym kompletuje się i sprawdza prawidłowe działanie. Kolejnym etapem jest szklenie. Po uprzednim oczyszczeniu miejsca, gdzie wstawiana będzie szyba, rozmieszcza się podkładki zabezpieczając je silikonem, by nie przesuwały się w czasie transportu. Na podkładkach umieszczany jest pakiet szybowy. Klinuje się go od strony wewnętrznej listwami przyszybowymi o odpowiednich długościach. W końcowym etapie kontroluje się funkcjonalność i jakość gotowego produktu, ewentualnie reguluje się okucia. W taki sposób wygląda produkcja okien typowych. Okna niestandardowe często wymagają dodatkowych frezowań (np. pod zamki, szyldy i nawiewniki), montażu profili dodatkowych (poszerzeń, łączników, okapników, prowadnic), gięcia profili w przypadku okien z łukami czy też niestandardowego zgrzewania.

Wybierz język