Kiedy usunąć taśmę malarską i taśmę zabezpieczającą z okna?

Kiedy usunąć taśmę malarską i taśmę zabezpieczającą z okna?

Najlepiej jest to uczynić zaraz po montażu okna w ścianie i ostatnich obróbkach. Najpóźniej jednak po 3 miesiącach. W przeciwnym wypadku usuwać je będzie trzeba mechanicznie prawdopodobnie częściowo uszkadzając profil okna. Pozostawienie ich dłużej spowoduje „zapieczenie” i nie przyczyni się do zwiększenia trwałości.

Wybierz język