Kondensacja pary wodnej. Jak jej zapobiegać?

Kondensacja pary wodnej. Jak jej zapobiegać?

Kondensacja pary wodnej na powierzchniach przeziernych ma wiele źródeł, dlatego tak trudno jest ją całkowicie wyeliminować. Polskie przepisy budowlane wprowadzają zabezpieczenia w celu eliminacji tego zjawiska jedynie w przypadku zastosowania klimatyzacji utrzymującej stały poziom wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Szkło charakteryzuje się małą bezwzględnością cieplną i relatywnie szybko reaguje na zmiany temperatury. Jego powierzchnia jest zabezpieczona przed kondensacją pary wodnej, jeżeli jego temperatura jest wyższa od punktu rosy, czyli wartości, w której powietrze zawierające określoną ilość pary wodnej osiąga stan nasycenia (wilgotność względną równą 100%). Zaawansowanie technologiczne konstrukcji okna i pakietów szybowych pomaga redukować ten efekt w centralnej części, dalej od mostków termicznych i połączeń konstrukcyjnych, gdzie temperatura utrzymuje się na stabilniejszym poziomie.
Podejmując walkę z tym zjawiskiem należy pamiętać o:

  • wyborze szyby zespolonej z tzw. „ciepłą ramką”, tzn. wykonaną z tworzywa lub stali ocynkowanej zamiast aluminium,
  • montażu nawiewników,
  • usprawnieniu wentylacji i dostosowaniu jej do emisji wilgoci,
  • ogrzewaniu pomieszczeń.
Wybierz język