Okna dźwiękoszczelne

Okna dźwiękoszczelne

Dźwiękochłonność okien uzyskuje się poprzez zastosowanie pakietu szybowego o różnej grubości szyb i wypełnieniu ciężkim gazem, np. sześciofluorkiem siarki. W celu eliminacji hałasu stosuje się też profile PVC o innej, grubszej konstrukcji (więcej komór) oraz odpowiednie uszczelki zgrzewalne.

Wybierz język