Ile powinna wynosić wilgotność w pomieszczeniu i czym ją zmierzyć?

Ile powinna wynosić wilgotność w pomieszczeniu i czym ją zmierzyć?

Wilgotność powietrza w mieszkaniu powinna się wahać w granicach 55-60% wilgotności względnej. Warunki powyżej 65% wilgotności względnej sprzyjają rozwojowi grzyba w okolicach okien i na ścianach. Wilgotność można zmierzyć higrometrem dostępnym w sklepach z AGD.

Wybierz język