Wymiana powietrza

Wymiana powietrza

Współczynnik infiltracji to ilość wymienianego powietrza z pomieszczeniem, jaka przedostaje się do niego w danym czasie. Aprobata Techniczna producenta określa jego wysokość.

Wybierz język