Przedsiębiorstwo WITKA

Przedsiębiorstwo WITKA

JDG FIrma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dariusz Piotr Gołębiowski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 67/10 wykonała na nasze zlecenie dostawę i montaż stolarki okiennej w budynkach nr 105, 106 Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wszystkie prace zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuka budowlaną i w terminie.

Zobacz skan opinii

Wybierz język